Slevy

Reklamační řád

  

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je AIX s.r.o. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetí zboží kupujícím je okamžik převzetí zboží od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství...).

 

II. Délka záruky

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

III. Záruční podmínky

 

a) Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

b) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: holdsmarket@aix.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

c) Místem pro uplatnění reklamace je AIX s.r.o., Lukavecká 1732, 193 00 Praha 9.

d) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

e) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

f) Záruka se nevztahuje na:

  • mechanické poškození zboží,
  • poškození zboží vzniklá při přepravě (viz výše),
  • poškození zboží neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s dokumentací nebo všeobecnými zásadami (pokud dokumentace u zboží existuje),
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud dokumentace u zboží existuje),
  • poškození vzniklá nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud dokumentace u zboží existuje),
  • na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • chyty s kazy do velikosti 2mm vzniklé při výrobě. 
  • barevnost u setů označených jako MIX.
  • poškození zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

IV. Postup při reklamaci

 

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu provozovny.

Do zásilky uveďte důvod reklamace. Pro uznání záruky je vhodné z důvodu urychlení reklamace doložit reklamovaný výrobek dokladem o nákupu zboží!

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 598, 616 - 627
a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

 

AIX s.r.o.


Porovnat 0

Žádné produkty v košíku

Bude determinováno Doručení
0,00Kč DPH
0,00Kč K úhradě

Ceny jsou včetně DPH

Objednat