Slevy

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností AIX s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

 

I. Základní ustanovení

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

AIX s.r.o., IČO 26754932, se sídlem Lukavecká 1732, 193 00 Praha 9.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

III. Objednávání

 

· Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.

· Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

· Cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

· Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

· Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

· Prodávající si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky nebo emailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

IV. Platební podmínky

 

Číslo účtu pro objednávky v ČR: 2000205494/2010

Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce e-mailem zákazníkovi spolu s částkou balného a poštovného dle platných tarifů přepravní služby.

Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při nákupu a osobním převzetí zboží

b) platba pomocí platební brány COMGATE

c) platba předem bankovním převodem 

d) platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).

V případě dodání zboží mimo Českou a Slovenskou republiku je požadována platba předem.


Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Slevové podmínky

Při objednávce:

             nad 3.000 Kč          ...        poštovné zdarma (v rámci ČR)

             nad 5.000 Kč          ...        sleva 3%

             nad 10.000 Kč        ...        sleva 5%

             nad 20.000 Kč        ...        sleva 7%

             nad 50.000 Kč        ...        sleva 10%

             nad 90.000 Kč        ...        sleva 12%

             nad 150.000 Kč      ...        sleva 14%

             nad 300.000 Kč      ...        sleva 16%

UPOZORNĚNÍ: Slevy se nevztahují na výprodejové zbožíakční zboží a zboží v množstevních slevách.

V. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

Zasílání přepravní službou:

Při využití přepravy službou DPD nebo České pošty je doba doručení 1 - 3 pracovní dny od potvrzení o expedici objednávky. Doručovací doba bývá mezi 8:00 – 17:00. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či množství.

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak).

2. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Kupujícímu je doporučen postup, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu holdsmarket@aix.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Cena přepravy při objednávce (pouze v rámci ČR):

do 3 000 Kč  ...   cena přepravy se řídí dle dle platných aktuálních  tarifů přepravní služby v den objednávky

nad 3 000 Kč    ...     poštovné zdarma

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

VII. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

AIX s.r.o.

 


Porovnat 0

Žádné produkty v košíku

Bude determinováno Doručení
0,00Kč DPH
0,00Kč K úhradě

Ceny jsou včetně DPH

Objednat